تماس با ما

گرند مستر خداداد جعفری

رئیس و بنیان گذار کیک بوکسینگ WKU افغانستان

ایمیل : jafari_gco@yahoo.com

(+98)9123513527:شماره تماس