• اردوی تمرینی کیک بوکسینگ مهاجرین در تهران

  • اردوی تیم منتخب کیک بوکسینگ مهاجرین در تهران

  • تجلیل از استاد مهدی جعفری در حاشیه مسابقات آسیایی کیک بوکسینگ WKU 2019 لبنان

  • مسابقات انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ افغانستان کابل

مطالب اخیر